Ksenia Album.jpg

Ksenia Sidorova

Piazzolla Reflections

music of Astor Piazzolla, Pietro Roffi, Sergey Akhunov, Franck Angelis...

2021 Alfa Classics

listen

Buy Now / Купить

White balance_cover.jpg

White balance

Divertissement chamber orchestra

music by Sergey Akhunov, Nastasia Khrusheva & Anatoli Korolev

2020 FANCYMUSIC

listen

Buy Now / Купить

Cover VHBP.jpg

Victor Hugo's blank page

2 CD

music by Sergey Akhunov

2018 FANCYMUSIC

listen

Buy Now / Купить

SKETCHES by Sergey Akhunov. Fancymusic

Maxim Rysanov & Sinfonietta Riga

In Schubert's company

music by Franz Schubert, Leonid Desyatnikov, Sergey Akhunov & Dobrinka Tabakova

2017 ONYX Classic

Buy Now / Купить

SKETCHES by Sergey Akhunov. Fancymusic

Polina Osetinskaya, Ilya Hoffman

SKETCHES

music by Sergey Akhunov

2016 FANCYMUSIC

listen 

Buy Now / Купить

Chamber works by Sergey Akhunov
Birdwatchin album by Russian composer Sergey Akhunov

New Russian Quartet

Julia Igonina, Rustam Komachkov, Natalia Ardasheva

Chamber works

music by Sergey Akhunov

2015 Terem-music

listen

Buy Now / Купить

The Seasons

music by Antonio Vivaldi & Sergey Akhunov

2014

listen

sold out

Birdwatchin album by Russian composer Sergey Akhunov

Birdwatching

music by Sergey Akhunov

2003

Buy Now / Купить