Ksenia Album.jpg

Ksenia Sidorova
Piazzolla Reflections

music of Astor Piazzolla, Pietro Roffi, Sergey Akhunov, Franck Angelis...
2021 Alfa Classics
listen
Buy Now / Купить

White balance_cover.jpg

White balance
Divertissement chamber orchestra

music by Sergey Akhunov, Nastasia Khrusheva & Anatoli Korolev
2020 FANCYMUSIC
listen
Buy Now / Купить

Cover VHBP.jpg

Victor Hugo's blank page
2 CD

music by Sergey Akhunov
2018 FANCYMUSIC
listen
Buy Now / Купить

SKETCHES by Sergey Akhunov. Fancymusic

Maxim Rysanov & Sinfonietta Riga
In Schubert's company
music by Franz Schubert, Leonid Desyatnikov, Sergey Akhunov & Dobrinka Tabakova
2017 ONYX Classic

Buy Now / Купить

PURE_by Elena Korzhnevich.jpeg

Elena Korzhnevich.  Music for violin solo
PURE
music by Polina Nazaikinskaya, Ilya Demutsky and Sergey Akhunov
2020 FANCYMUSIC

Buy Now / Купить

SKETCHES by Sergey Akhunov. Fancymusic

Polina Osetinskaya, Ilya Hoffman
SKETCHES
music by Sergey Akhunov
2016 FANCYMUSIC
listen 

Buy Now / Купить

Chamber works by Sergey Akhunov

New Russian Quartet
Julia Igonina, Rustam Komachkov, Natalia Ardasheva
Chamber works
music by Sergey Akhunov
2015 Terem-music
listen
Buy Now / Купить

Birdwatchin album by Russian composer Sergey Akhunov


The Seasons
music by Antonio Vivaldi & Sergey Akhunov
2014
listen

 

Birdwatchin album by Russian composer Sergey Akhunov


Birdwatching
music by Sergey Akhunov
2003
listen
Buy Now / Купить